Moje Rio Vstoupit

Časté otázky a odpovědi – Vyúčtovaní a poplatky

Způsoby úhrady za poskytované služby

Číslo bankovního účtu: 10101112 / 0800

Banka: Česká spořitelna, a.s.

Při sjednání smlouvy za poskytované služby nebo kdykoli v průběhu trvání smlouvy si můžete vybrat jeden z těchto způsobů úhrady:

Přímé inkaso z účtu

Velice oblíbený a efektivní způsob úhrady služeb. Stačí, když ve svém bankovním účtu povolíte inkasní platby ve prospěch účtu společnosti RIO Media a.s., následně pracovníkům našeho Kontakt Centra změnu nahlásíte a vaše měsíční předpisy budou od následujícího období bezhotovostně a automaticky uhrazeny.

Údaje potřebné pro povolení inkasních plateb ve prospěch účtu společnosti RIO Media a.s.

číslo účtu: 10101112 / 0800

inkasní limit: Doporučujeme limit ve výši dvou měsíčních splátek

variabilní symbol: nevyplňujte

Podmínky

 • K tomuto způsobu úhrady nejsou vystavovány měsíční daňové doklady (faktury). Úhradu provádíte na základě podepsané Smlouvy o poskytování veřejných služeb elektronických komunikací.
 • Měsíční daňový doklad může být vystaven pouze za hovorné a půjčovné. Tento doklad je pouze informativní. Předpis za tyto položby bude rovněž zahrnut do příkazu pro přímé inkaso.
 • Splatnost předpisu je dle Všeobecných podmínek 15. dne v daném měsíci. Inkasní příkaz tedy bude do vaší banky odeslán přibližně s jednodenním předstihem.
 • Při nedostatečném finančním krytí, příliš nízkém limitu na vašem bankovním účtu nebo technické závadě znemožňující provedení příkazu pro přímé inkaso nejste zbaveni povinnosti předpis za služby společnosti RIO Media a.s. uhradit. V takovém případě doporučujeme bezodkladně využít způsobu úhrady bankovním převodem.
 • Do předpisu inkasní platby jsou zahrnuty záporné i kladné zůstatky z minulých období.

SIPO (Sdružené inkaso plateb obyvatelstva)

SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jedné jediné platby. O přidělení spojovacího čísla služby SIPO můžete požádat na kterékoli poště. V případě, že pracovníkům našeho Kontakt Centra změnu nahlásíte do 20. dne v měsíci a sdělíte jim spojovací číslo, vaše měsíční předpisy budou od následujícího období automaticky předepsány do Platebního dokladu SIPO.

Podmínky

 • K tomuto způsobu úhrady nejsou vystavovány měsíční daňové doklady (faktury). Úhradu provádíte na základě podepsané Smlouvy o poskytování veřejných služeb elektronických komunikací.
 • Měsíční daňový doklad může být vystaven pouze za hovorné a půjčovné. Tento doklad je pouze informativní. Předpis za tyto položby bude rovněž zahrnut do příkazu pro přímé inkaso.
 • Splatnost předpisu je dle Všeobecných podmínek 15. dne v daném měsíci.
 • Při nedostatečném finančním krytí, příliš nízkém limitu na vašem bankovním účtu nebo technické závadě znemožňující provedení příkazu pro přímé inkaso nejste zbaveni povinnosti předpis za služby společnosti RIO Media a.s. uhradit. V takovém případě doporučujeme bezodkladně využít způsobu úhrady bankovním převodem.
 • Do předpisu SIPO jsou zahrnuty záporné i kladné zůstatky z minulých období.

Bankovní převod

Platba pomocí jednorázového nebo trvalého měsíčního příkazu k úhradě. Možnost vystavení a zaslání daňového dokladu (faktury) za každý měsíční předpis.

Údaje potřebné pro provedení úhrady ve prospěch účtu společnosti RIO Media a.s.

číslo účtu: 10101112 / 0800

variabilní symbol: číslo smlouvy, popřípadě číslo daňového dokladu

Podmínky

 • K tomuto způsobu úhrady mohou být na základě požadavku vystavovány měsíční daňové doklady (faktury). Úhradu provádíte na základě podepsané Smlouvy o poskytování veřejných služeb elektronických komunikací, případně na základě vystavené faktury.
 • Splatnost předpisu je dle Všeobecných podmínek 15. dne v daném měsíci nebo dle data uvedeného na vystaveném daňovém dokladu.

Daňové doklady (faktury)

 • Měsíční daňové doklady (faktury) vystavujeme a zasíláme pouze pomocí elektronické pošty. Vždy je tedy třeba s touto změnou nahlásit i e-mailovou adresu, na kterou mají být doklady zasílány.
 • Do celkové částky faktury jsou zahrnuty záporné i kladné zůstatky z minulých období, nejsou však součástí daňové rekapitulace.
 • Splatnost faktury je 14 dní od data vystavení.

Při přetrvávajících potížích nebo pro jiný dotaz volejte na call212 270 000

callback_offline

Zavoláme Vám zpátky

Urychlíme Vaši objednávku
s nabídkou na míru
captcha

Vyzkoušejte super
rychlost
až 1 000 Mb/s!


1 000
Mb/s

© 2020 RIO Media. | Privacy Policy